+48 691 396 254 pigsin@wp.pl

Wentylacja

Mikroklimat w pomieszczeniu inwentarskim uzależniony jest od kilku zasadniczych czynników:

– klimatu zewnętrznego ( temperatury,wiatru ,wilgotności)
– usytuowania budynku w terenie
– wielkości , typu budynku , typu użytych materiałów oraz konstrukcji budynku
– ilości i rodzaju inwentarza przebywającego w budynku
– systemu wentylacji

Aby proces produkcyjny przebiegał bez zakłóceń a jego efektywność była jak największa konieczne jest zastosowanie właściwej wentylacji pomagającej w utrzymaniu mikroklimatu optymalnego dla danego typu produkcji zwierzęcej. Wentylacja ma na celu wiele zadań podstawowym jest wymiana powietrza zużytego na świeże, jednakże nie należy zapominać, że istotne jest także utrzymanie właściwej temperatury oraz usunięcie substancji takich jak para wodna , amoniak , siarkowodór , dwutlenek węgla i inne gazy które są emitowane przez zwierzęta .

Dobór wentylacji

Przed przystąpieniem do projektowania systemu wentylacji w obiekcie inwentarskim należy określić wymaganą ilość powietrza, która powinna być dostarczana do obiektu w ciągu godziny.

Większość producentów wentylatorów  czy mieszaczy powietrza podaje wydajność urządzeń wentylacyjnych w m3/h przy czym zazwyczaj podawane są wydajności maksymalne. Ilość powietrza która ma być dostarczona do pomieszczenia zależy od wielu czynników .

– wielkości pomieszczenia
– rodzaju i ilości inwentarza (pod uwagę bierzemy także wiek zwierząt)
– pory roku

Przykładowo w pomieszczeniach dla bydła w zimie wymagana jest 6-8 krotna wymiana powietrza na godzinę , w lecie jest wymagana wielokrotnie większa wymiana nawet do 50 razy na godzinę. Zastosowana wentylacja powinna w jak największym stopniu odpowiadać wymaganiom danego profilu produkcji , ważne jest by nie była ona za mała ale też nie wolno nadmiernie wentylować pomieszczeń

Niedowentylowanie powoduje :

– wzrost temperatury powietrza
– wzrost wilgotności powietrza
– wzrost zapylenia powietrza
– wzrost zawartości w powietrzu szkodliwych gazów

Przewentylowanie powoduje:

– spadek temperatury powietrza
– zbyt niska wilgotność powietrza
– zbyt duży ruch powietrza ( przeciąg )
– wzrost zapylenia powietrza
– straty energetycznie spowodowane nadmiernym wykorzystaniem wentylatorów
– duży hałas od pracujących wentylatorów.

Rozwiązania stosowane przy wentylacji obiektów inwentarskich :
– wentylacja grawitacyjna
– wentylacja mechaniczna
– wentylacja mieszana

Wentylacja grawitacyjna

Ten typ wentylacji wykorzystuje różnicę temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Różnica temperatur powoduje różnicę ciśnień a wiec i ruch powietrza. Wentylacja grawitacyjna wykorzystywana jest powszechnie w budynkach z obsadą bydła . Budynek musi posiadać otwory nawiewne i wyciągowe, które funkcjonują prawidłowo w okresie dużej różnicy temperatur . W przypadku gdy różnica temperatur jest mała korzystne jest wykorzystanie mieszaczy powietrza, które powodują wymuszony ruch powietrza.(W ten sposób powstaje nam wentylacja mieszana).

Wentylacja mechaniczna

W tym przypadku ruch powietrza jak sam nazwa wskazuje wymuszany jest mechanicznie przez rożnego typu wentylatory . Ilość, wydajność i typ stosowanych wentylatorów uzależniony jest od rodzaju budynku (wentylatory kominowe, wentylatory ścienno okienne,ewentualnie mieszacze powietrza ).

Wyróżnia się wentylacje mechaniczną :

podciśnieniowa – wysysa się zużyte powietrza na zewnątrz budynku , powoduje to spadek ciśnienia wewnątrz, różnica ciśnień powoduje, że świeże powietrze dostaje się do wewnątrz budynku przez otwory wentylacyjne . Najczęściej do tego celu stosuje się wentylatory kominowe. Muszą one być odpowiedniej wielkości i w odpowiednich miejscach co umożliwi skuteczną i pełną wentylację całego obiektu .Wskazane jest by podciśnienie wywołane działaniem wentylacji wynosiło około 26 Pa , umożliwi to najefektywniejszą równomierną wentylacje w budynku bez powstawania przeciągów . Parametr ten można osiągnąć stosując odpowiednio dobrane wentylatory oraz regulowane nawiewy(wloty powietrza)

 – nadciśnieniowa – świeże powietrze nawiewane jest do wewnątrz budynku , powoduje to zwiększenie ciśnienia wewnątrz a w efekcie zużyte powietrze jest wypychane na zewnątrz przez otwory wentylacyjne

wentylacja ssąco – tłocząca – oparta jest na wykorzystaniu wentylatorów zarówno do usuwania zużytego pomieszczenia jak i zainstalowane są wentylatory, które nawiewają z zewnątrz powietrze świeże . (Najczęściej stosowana w budynkach w których przebywa drób). Z reguły w tego typu wentylacji praca wentylatorów sterowana jest automatycznie z wykorzystaniem czujników temperatury, wilgotności.