+48 691 396 254 pigsin@wp.pl

Termoizolacja w chlewni

Izolacja przy użyciu płyt EUROTHANE Lub POWERLINE może zostać zamontowana zarówno na konstrukcji dachu jak i podwieszona pod nią. 

Wybór rodzaju płyt zależy od sposobu izolacji ścian. Jeśli ocieplenie ścian znajduje się wewnątrz budynku wtedy również ocieplenie dachu powinno znaleźć się wewnątrz i vice versa.

Dzięki montażowi płyt od strony wewnętrznej pod konstrukcją dachu:

– uzyskuje się jedną, nieprzerwaną warstwę izolacji

– unika się miejsc w których mogłyby się gromadzić kurz, brud czy też inne zanieczyszczenia,

– uzyskuje się lepsze rozproszenie światła wewnątrz budynku, a nawiew z wentylacji łatwiej dociera do każdej części pomieszczenia,

– płaska, równa powierzchnia termoizolacji jest łatwa do utrzymania w czystości

Przy stosowaniu pokrycia z blachy profilowanej należy unikać montażu płyt od strony wewnętrznej. W przypadku wystąpienia zjawiska “przechłodzenia” płyt metalowych, możliwość kondensacji pary wodnej jest większa niż w przypadku zastosowania płyt falistych. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na sposób odprowadzania skondensowanej pary wodnej.

Natomiast zamontowanie izolacji nad płatwiami umożliwia realizowanie konstrukcji dachu w jednym ciągu pracy.

W obu przypadkach dąży się do ograniczenia ilości styków płyt do minimum.

Wymiary płyt izolacyjnych EUROTHANE i POWERLINE (długość do 12 m) są tu zaletą nie do pominięcia.

 Maksymalna odległość pomiędzy płatwiami zależy od grubości użytej izolacji oraz od obciążeń. Przy grubości płyt wynoszącej 30 mm maksymalna odległość między dźwigarami wynosi 1350mm.