+48 691 396 254 pigsin@wp.pl

Stacje żywieniowe

Zastosowanie stacji żywieniowych w chowie trzody znacząco wpływa na skrócenie czasu pracy rolnika i odciążenie go. Automatyzowanie procesów karmienia jest coraz chętniej stosowane w gospodarstwach rolnych. Możliwość automatycznego wydawania paszy pozwala uniknąć przekarmiania lub niedokarmiania trzody. Automatyczne stacje żywieniowe sterowane są za pomocą systemów informatycznych, które w zależności od konfiguracji, pozwalają na:

  • indywidualne żywienie każdego zwierzęcia
  • separację ręczna lub automatyczną
  • automatyczną separację zwierzęcia, z powodu braku respondera, przy wejściu do separatki, podczas odczytywania respondera
  • rozpoznanie rui (konieczne dodatkowe urządzenie)
  • znakowanie zwierzęcia trzema różnymi kolorami

W momencie, gdy zwierzę wejdzie do stacji pokarmowej drzwi wejściowe zostaną zamknięte, tak aby pozostałe lochy nie przeszkadzały podczas pobierania pokarmu. W tym czasie komputer stacji żywieniowej odczytuje numer nadajnika zamontowanego w uchu zwierzęcia (respondera). Następnie locha otrzymuje pokarm, który jest wysypywany w małych dawkach i w określonych odstępach czasowych. Wyjście lochy ze stacji paszowej powoduje odblokowanie możliwości wejścia następnej sztuce. Ilość wydanej paszy jest zarejestrowana przez system komputerowy, dzięki czemu wiadomo, która locha nie przyswaja odpowiedniej dawki paszy, co może być sygnałem do wezwania weterynarza. W takim przypadku, jeśli stacja żywieniowa jest wyposażona w moduł separacyjny, zwierzę jest kierowane do wydzielonego obszaru separacyjnego.