+48 691 396 254 pigsin@wp.pl

Linie pojenia

Poidła zastosowane na fermie drobiu powinny zapewniać zwierzętom stały dostęp do czystej i świeżej wody. Zapotrzebowanie na wodę przez chociażby brojlery jest bardzo duże i zwiększa się wraz z temperaturą w kurniku oraz wzrostem zwierząt. W związku z tym zastosowanie manualnej kontroli poziomu wody w poidłach nie ma racji bytu. Jedynym rozsądnym wyborem na fermach drobiu jest zastosowanie automatycznych linii pojenia. Linie te należy dopasować do rodzaju hodowanego drobiu.

Zastosowanie linii pojenia niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim zapewnia ptactwu stały dostęp do świeżej wody. Taki zamknięty system pojenia jest też dużo bardziej higieniczny niż manualny. Podawana woda jest świeża, a co za tym idzie nie jest podatna na zabrudzenia i bakterie. Kolejny atut to znaczna oszczędność czasu i pracy hodowcy. Zastosowanie linii pojenia oprócz zapewnienia zwierzętom łatwego dostępu do świeżej wody, to również ułatwienie podawania leków i witamin. Warto również zwrócić uwagę na oszczędność zużytej wody. Ptaki nie rozlewają wody, ponieważ w poidle cały czas utrzymywany jest jej optymalny poziom.

Linie pojenia kropelkowe

Poidła kropelkowe można zastosować u drobiu już od 1 dnia życia. Wystarczy jedynie dostosować wysokość na jakiej znajdują się poidła. System pojenia kropelkowego zwykle stosowany jest w chowie ściółkowym oraz klatkowym. Standardowo poidła mocowane są w rurze kwadratowej PCV. Po uprzednim nagwintowaniu otworu w rurze, poidła kropelkowe są wkręcane w otwór. System pojenia kropelkowego może być zasilany na dwa sposoby: z użyciem zasobnika wodnego lub poprzez podłączenie do sieci wodociągowej. W celu zapobiegania nadmiernemu zamoczeniu ściółki, w linii kropelkowej stosuj się miseczki okapowe.

Najczęściej wybieranym systemem pojenia są linie pojenia Lubing. Stosowane są one uniwersalnie w systemach pojenia brojlerów, niosek, kaczek oraz indyków. System pojenia indyków odróżnia się znacząco od pozostałych wydajniejszymi smoczkami, większą rurą i miskami o innym kształcie.

http://https://www.youtube.com/watch?v=xisGKujqwUE

Poidła dzwonowe

Poidła dzwonowe doskonale sprawdzają się w hodowli na wybiegu lub ściółce. Montaż poideł polega na ich podwieszeniu kilkanaście cm na ziemią. Następnie łączone są z zasobnikiem wodnym. Poidła dzwonowe wyposażone są z specjalny zawór, który działa na zasadzie grawitacyjnej. Pod wpływem ciężaru, wynikającego z napełnienia misy poidła, odcina on dopływ wody. W miarę ubywania wody, zawór otwiera się i woda ponownie napełnia poidło do odpowiedniego poziomu. W części poideł dzwonowych znajduje się także tzw. balast, który zapewnia stabilność i zapobiega wylewaniu się wody z misy. Przy wyborze odpowiedniego poidła dzwonowego dla danego rodzaju drobiu największe znaczenie ma kształt misy. Poidła dzwonowe należy czyścić co najmniej dwa razy w tygodniu.

 

Systemy karmienia

System karmienia drobiu, podobnie jak linie pojenia, uzależniony jest od rodzaju hodowanych zwierząt, a także podawanego pokarmu. W większych fermach drobiarskich najczęściej wybierane są automatyczne systemy karmienia, które znacząco wpływają na oszczędność czasu pracy oraz mniejsze straty materiału paszowego. W pełni zautomatyzowany proces pobierania paszy zmniejsza ilość codziennych obowiązków hodowcy, ale też pozwala na dokładniejszy pomiar zadawanego pokarmu. Karmidła automatyczne zapewniają zwierzętom stały dostęp do paszy. Ponadto zapobiegają one rozsypywaniu pożywienia, co zdecydowanie wpływa na wzrost wydajności i opłacalności hodowli.

System pełzakowy (łańcuchowy) – nośnikiem jest gruby płaski łańcuch podzielony na ogniwa. Jest montowany na dnie koryt paszowych. Łańcuch znajdujący się na dnie korytek przemieszcza się i tym samym rozprowadza paszę. Pasza jest zadawana na całej długości koryt. Umożliwia równomierne rozprowadzanie paszy. System montowany jest na różnych wysokościach dopasowanych do rodzaju hodowanego drobiu. Jednym z największych plusów tego rozwiązania jest szybkość działania. Z tego systemu zadawania paszy dla drobiu często korzysta się w chowie klatkowym, podłogowym, ściółkowym i rusztowym.

System spiralny – przeznaczony do budynków o prostej budowie. Składa się z rur paszowych ze spiralami i karmidłami, rur spustowych, jednostki kontrolnej oraz szafy sterującej. Dzięki spiralom nie dochodzi do rozwarstwiania i rozdrabniania paszy. Efektywność zależy od średnicy spirali. System jest uniwersalny, ponieważ pozwala na podawanie paszy sypkiej, granulowanej i kruszonej.

Karmidła wolnostojące – to jedno z najprostszych rozwiązań, które dobrze sprawdza się w małych budynkach. Zaletą karmideł wolnostojących jest niska cena i brak awaryjności.

Wentylacja

Odpowiednia wentylacja kurnika ma ogromny wpływ na wzrost i rozwój zwierząt. Drób produkuje duże ilości pary wodnej, dwutlenku węgla i amoniaku. Wentylacja pozwala na pozbycie się tych czynników, które w nadmiarze stają się szkodliwe dla hodowli. Właściwie dobrany system wentylacji nie tylko pomaga usunąć szkodliwe gazy i zanieczyszczenia, ale także wpływa na obniżenie temperatury, co jest szczególnie ważne w miesiącach letnich.Przy wyborze systemu wentylacyjnego należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • wielkość kurnika oraz materiał z jakiego został wykonany
  • ilość hodowanych ptaków i ich rodzaj
  • rodzaj izolacji obiektu.