+48 691 396 254 pigsin@wp.pl

Nowoczesna chlewnia dla loch w naszym regionie

 

Miło nam przedstawić naszą inwestycję wykonaną dla następnego pokolenia naszych Klientów.

Nowo powstały budynek został całkowicie zaprojektowany i wyposażony przez naszą Firmę przy wykorzystaniu doświadczenia z 25 lat działalności.
Zadania, które zostały postawione przy realizacji projektu to:

 • zminimalizowanie nakładów pracy w każdym etapie budowy i eksploatacji obiektu;

 • zapewnienie optymalnej wydajności obiektu;

 • redukcja zużycia paszy przez zwierzęta poprzez ograniczanie strat i poprawę konwersji;

 • wykorzystania maksymalnego potencjału prosiąt, poprzez zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju;

 • możliwość dalszego powiększania stada, bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów inwestycji;

Przyjęte rozwiązania oparto o zebrane doświadczenia z użytkowania budynku chlewni wykonanego przez nas w roku 2002 dla rodziców Inwestora. Prawie 20-letni okres użytkowania obiektu umożliwił dobór urządzeń, i co warte podkreślenia, w znakomitej większości, inwestor skorzystał ze sprawdzonych urządzeń! W pozostałym zakresie zaproponowano nowoczesne rozwiązania, mające na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Z urządzeń ponownie wybranych można tutaj wymienić podłogi rusztowe i systemy grzewcze oparte na urządzeniach firmy MIK GmbH, systemy zadawania pasz w poszczególnych sektorach, system zarządzania i żywienia loch NEDAP b.v. oraz urządzeniach uznanych polskich producentów. Zrezygnowano z zadaszeń legowisk dla prosiąt, jako mało efektywnych w przypadku ogrzewania podłogowego, a jednocześnie utrudniającego przegląd zwierząt i wymagających poświęcenia dodatkowego czasu w celu zapewnienia właściwego stanu higienicznego.

Sektor krycia loch – zastosowano kojce indywidualne z klapą tylną dzieloną w celu lepszego dostępu do loch podczas inseminacji. Żywienie odbywa się z koryt wykonanych ze stali nierdzewnej wykonanych według naszego projektu. Krawędź przednia koryta została dodatkowo podwyższona, aby ograniczyć straty paszy. Pasza zadawana jest za pośrednictwem dozowników objętościowych, z dawką ustawianą indywidualnie, w zależności od potrzeb zwierząt. Pojenie odbywa się na zasadzie utrzymania stałego poziomu wody w korycie. W sektorze przewidziano stanowisko dla knura, jako tzw. wyszukiwarka.

Sektor loch pokrytych – oparto o system żywienia i zarządzania stadem VELOS firmy NEDAP b.v. . W sektorze przewidziano stanowisko do przyuczania loch. To rozwiązanie zapewnia, że stacje żywieniowe mogą zostać w pełni wykorzystane. Legowiska dla loch wydzielono ściankami wykonanymi z betonu. Solidność materiału zapewni długotrwałe użytkowanie. Powierzchnia sektora została określona z zapasem, aby zapewnić dla każdej lochy powierzchnię większą niż wymagana przepisami o dobrostanie zwierząt. Skutkiem tego jest praktycznie brak agresji pomiędzy lochami. Sprzyja temu również prawidłowe rozwiązanie komunikacji, gdzie lochy mogą swobodnie się przemieszczać, bez wchodzenia w konflikt z lochami odpoczywającymi czy karmionymi.

Sektor porodowy – inwestor pozostał przy sprawdzonym w ciągu wielu lat użytkowania, rozwiązaniu, tj. jarzma porodowe diagonalne, podłoga rusztowa z podziałem na ruszt pod lochy (MIK Swing) i prosięta (MIK Rubin) oraz ogrzewanie wodne (Thermo W) w oparciu na urządzeniach firmy MIK GmbH. Rozważano możliwość zastosowania rusztów żeliwnych, jednakże po analizie i dyskusji z Klientem, w żadnym stopniu nie znaleziono żadnego uzasadnienia dla tego rozwiązania. W sektorach zastosowano system żywienia loch karmiących firmy Nedap b.v. – Farrowing Feeding. System ten posiada wiele zalet, które są bardzo ważne na tym etapie hodowli, między innymi:

 • zapewnia stymulację poboru paszy w celu poprawy mleczności loch

 • umożliwia wielokrotny pobór paszy w małych dawkach,

 • poprawia to konwersję pasz,

 • zabezpiecza przed przekarmieniem,

 • zmniejsza zużycie poprzez ograniczenie strat paszy.

Zgromadzone przez użytkowników doświadczenia wskazują na spadek śmiertelności prosiąt o około 50%, wzrost wydajności mlecznej loch o 10% oraz wyższej wadze odsadzeniowej prosiąt średnio o 0,75 kilograma. Żywienie strategiczne zapewnia większą liczbę żywo urodzonych prosiąt i skrócenie czasu do wystąpienia rui. System ten zapewnia lepszą kontrolę nad stadem i daje możliwość zastosowania zarówno w obiektach nowych jak i już istniejących.
Dzięki zaletom systemu Nedap Farrowing Feeding możliwy jest szybki zwrot inwestycji (ROI).

Sektor odchowu prosiąt – rozwiązania oparte o sprawdzone urządzenia, które wcześniej były sprawdzone w wieloletnim użytkowaniu, a więc sprawdzone systemy podłóg rusztowych (MIK Chess) z wbudowanymi systemami ogrzewania wodnego (Thermo W), w oparciu o urządzenia firmy MIK GmbH. Bezsprzecznie największymi zaletami systemów grzewczych tego typu są:

 • zapewnienie stałej temperatury legowiska w sposób ciągły;

 • dowolna wielkość i kształt legowiska;

 • możliwość dowolnego wkomponowania w podłogę rusztową;

 • praktycznie 100% -owa niezawodność urządzeń;

 • bardzo niskie nakłady na utrzymanie w czystości;

 • nie wymaga żadnych prac obsługowych;

 • przyrosty wagowe większe średnio o 10%, w porównaniu z innymi systemami grzewczymi;

 • minimalne straty energii;

Kojce zostały dobrane odpowiednio do wielkości grup oraz możliwości zasiedlenia tuczarni.

 

Systemy wentylacji w poszczególnych sektorach zostały oparte o sprawdzone rozwiązania własne i urządzenia zapewniające maksimum bezpieczeństwa i komfortu zwierzętom. W celu poprawy klimatu w okresie coraz częściej występujących okresów z wysoką temperaturą, zainstalowano system schładzania powietrza, co znakomicie poprawia komfort zwierząt i mikroklimat w pomieszczeniach. Nie bez znaczenia jest również redukcja zapylenia w budynku.

Pasza dostarczana jest z silosów wykonanych z laminatu poliestrowego, które posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne. Jest to szczególnie istotne z uwagi na lokalizację silosów, np. w miejscach nasłonecznionych i okres magazynowania paszy. W okresach letnich i miejscach nasłonecznionych, temperatura wewnątrz silosów wykonanych ze stali może wynosić nawet 55-60°C. W tych samych warunkach w silosach z laminatu poliestrowego jest niższa, o co najmniej 10-12°C. Takie warunki magazynowania paszy zapewniają, że dłużej zachowuje ona swoje parametry, ograniczony jest rozkład białek i tłuszczów stosowanych w żywieniu zwierząt. Nie bez znaczenia jest również ich trwałość.

 

Galeria zdjęć

(kliknij aby powiększyć)